1./ Check-in, check-out feltételek

Érkezés: 14:00 -18:00 óra között.

Amennyiben ezen időszakon túl érkezne, kérjük, jelezze előre az +36309937930-as telefonszámon.

14:00 óra előtt alapvetően (a 8.b. pontban foglalt kivételekkel) nem tudják elfoglalni az apartmanokat a két vendég közti előkészítési, fertőtlenítési folyamatok időigénye miatt.

Távozás: 10:00 óráig a távozási napon.

2./ Fizetési feltételek

A foglalási folyamat végeztével Ön egy OPCIÓS VISSZAIGAZOLÁST fog kapni emailben, ami tartalmazza a szállás díj 100%-ának elutalásához szükséges adatokat. 

Foglalása akkor válik véglegessé, amennyiben a teljes összeg elutalásra került.
SZÉP KÁRTYÁS előreutalás esetén mindenképpen küldje el részünkre az utalásról szóló banki bizonylatot e-mailben.
Az összeg beérkezéséről minden esetben e-mailben VÉGLEGES VISSZAIGAZOLÁST kap.

3./ Házikedvencekre vonatkozó szabályzat

Az épületekben semmilyen házikedvenc nem vihető be, helyezhető el, mérettől függetlenül.

4./ Gyermekekre vonatkozó szabályzat

Az apartmanok kialakítása és elhelyezkedése miatt, gyermekeket a szállás nem tud fogadni.

5./ Dohányzási és tűzgyújtási feltételek

Az ingatlan egész területén a dohányzás nem megengedett. Az ingatlan teljes területén tüzet gyújtani az erdei környezet tűzbiztonsága érdekében, szintén tilos!

6./ Általános feltételek

Általános Szerződési Feltételek

1. A szolgáltató adatai:
Cégnév: House Of Life Kft.
Telephely: 3325 Noszvaj, 1010 hrsz. (szolgáltatás helye)
Adószám: 27764646-2-10

2. Általános szabályok:
(a) Jelen „Általános Szerződési Feltételek" - a továbbiakban: ÁSZF - szabályozza a szolgáltató által 3325 Noszvaj, Várkút utca 2. szám alatt üzemeltetett, "Woodhouses Noszvaj apartman" szálláshelyeinek és az ahhoz kapcsolódó, a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások igénybevételének feltételeit.
(b) Jelen ÁSZF nem zárja ki speciális, vagy egyedi megállapodások megkötését utazási irodákkal, utazásközvetítőkkel, utazásszervezőkkel, vagy más olyan személyekkel, akik a szolgáltató szolgáltatásai értékesítése érdekében a szolgáltatóval hosszabb távon együttműködnek.


3. A szerződő fél:
(a) A szerződő fél a szolgáltató szolgáltatásait megrendelő, igénybe vevő természetes, vagy jogi személy. Szerződő fél az a természetes személy is, aki a szolgáltató szolgáltatását ténylegesen igénybe veszi. A szolgáltatást megrendelő és/vagy igénybe vevő a továbbiakban együttesen: vendég.
(b) A szolgáltató és a vendég a - feltételek teljesülése esetén - a szolgáltatási megállapodás szerződő feleivé válnak - a továbbiakban együttesen: szerződő felek.

4. A szolgáltatási szerződés létrejötte, a foglalás menete, a foglalás módosítása, foglalható napok:
(a) A vendég írásban - a woodhouses.hu foglalási rendszerén keresztül - küldött foglalására a szolgáltató a foglalási igény kézhezvételétől számított 10 órán belül visszaigazolást küld a vendég részére.
(b) A szolgáltatási szerződés a vendég által az ajánlat alapján leadott megrendelés - foglalás - szolgáltató általi írásbeli visszaigazolásával jön létre, és ezen írásbeli visszaigazolásra tekintettel, a megrendelés - foglalás - írásban létrejött szerződésnek minősül. A szóban leadott megrendelés ill. megrendelés módosítás, csak abban az esetben keletkeztet szerződéses kötelmet, ha azt a szolgáltató írásban visszaigazolta.

(c) Foglalást 1 éjszakára csak és kizárólag hétköznap lehetséges, amennyiben a foglalás a hétvége bármelyik napját (péntek, szombat éjszaka) érinti, akkor minimum 2 éjszaka foglalandó.

A szolgáltatás megrendelésével a vendég jelen ÁSZF-et elfogadja.
(c) A szolgáltatás igénybevételére létrejött szerződés határozott időre szól.
(d) Ha a vendég a határozott időtartam lejártát megelőzően úgy dönt, hogy a szolgáltatást a határozott időtartam elteltéig nem, vagy nem a teljes időtartamra kívánja igénybe venni, az (az 5. pontban rögzítettek kivételével) nem mentesíti a létrejött szerződésben kikötött teljes szolgáltatási ellenértékének megfizetése alól. A vendég által a határozott időtartam lejárta előtt elhagyott szobát a szolgáltató jogosult újra értékesíteni.
(e) A vendég a szolgáltatás meghosszabbítására csak akkor jogosult, ha ehhez a szolgáltató legkésőbb a határozott időtartam lejártát megelőző napon írásban hozzájárul.
(f) A szolgáltatási szerződés módosítása kizárólag a szerződő felek írásba foglalt együttes akaratával lehetséges.


5. A lemondási és módosítási feltételek:
(a) A vendég (megrendelő) foglalását díjmentesen lemondhatja/módosíthatja, amennyiben a lemondási/módosítási szándékát írásban jelzi a szolgáltató felé, legkésőbb az érkezés előtti 15. napig.
Érkezés előtti 14-7 napon belüli lemondás/módosítás esetén a fizetendő lemondási/módosítási díj a foglalás értékének 50%-a.  

A szolgáltatásnak az érkezést megelőző 6 napon belül történő lemondása/módosítása esetén a vendég (megrendelő) a létrejött szerződésben kikötött teljes szolgáltatási ellenértéket (foglalási díj) elveszti.

(b) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a speciális kondíciókhoz kötött termékei - így például akciós ajánlatai - foglalása, csoportos utazás, vagy rendezvények esetén a fentiektől eltérő egyedi szerződésben rögzített feltételeket állapítson meg.

6. A szolgáltató által alkalmazott árak:
(a) Az aktuális szobaárak a www.woodhouses.hu oldalon találhatók.

(b) A szolgáltató az árait előzetes bejelentés nélkül bármikor jogosult szabadon megváltoztatni, amely a szerződő fél kérésére adott árajánlatában már megajánlott árakat azonban már nem érinti.
(c) A szolgáltató az árak közlésekor köteles megjelölni az árak adótartalmának - így pl.: általános forgalmi adó, idegenforgalmi adó - jogszabály által meghatározott mértékét. A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jogszabályi változás esetén a többletterheket előzetes értesítés nélkül áthárítsa a szerződő félre és/vagy a vendégre.
(d) A szolgáltató árait magyar forintban határozza meg.
(e) A szolgáltató az aktuális árait, az aktuális akcióit, kedvezményeit, és egyéb ajánlatait is az általa működtetett www.woodhouses.hu weboldalon teszi közzé.
(f) Utazási irodákkal való együttműködés és vendégközvetítés esetében, együttműködési szerződés hiányában a szolgáltató bruttó (jutalékot és áfát tartalmazó) számlát állít ki, jutalék kifizetése a tour operátor jutalék számlája ellenében lehetséges. Szerződött partner esetén a szerződésben megállapított szerződéses ár kerül kiszámlázásra.


7. A fizetés módja és annak garanciája:

(a) A szolgáltató a megrendelt szolgáltatások teljes összegét, a tartózkodás egészére számítva feltünteti az általa a vendég számára küldött írásos visszaigazoláson.
A vendég a tartózkodás időtartamára számított összeget több módon egyenlítheti ki:

aa) a szolgáltatási díj teljes összegét a megrendelés visszaigazolását követő 1 munkanapon belül (de mindenképpen a szolgáltatás igénybevételét megelőzően) átutalja bankszámlánkra,

ab) bankján keresztül SZÉP kártyájáról az összeget a szolgáltató számára jóvá íratja (és az erről szóló igazolást a szolgáltatónak a szolgáltatás igénybe vételét megelőzően megküldi).


(b) A szerződő fél a szolgáltatás ellenértékét magyar forintban jogosult és köteles kiegyenlíteni, amelyet a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásában megjelölt.

(c) A szolgáltató a szolgáltatás(ok) ellenértékének kiegyenlítésére készpénzkímélő fizetési eszközöket - így pl.: továbbá külön szerződés alapján: vouchert és kupont is elfogadhat.
(d) A szolgáltató bármely a készpénztől eltérő fizetési eszköz használatával kapcsolatos költségeket belátása szerint a szerződő félre átháríthatja. A szolgáltató vállalja, hogy az áthárítható költségekről - a szerződő fél előzetes kérésére - igény esetén tájékoztatást nyújt.


8. A szolgáltatás igénybevételének módja és feltételei:
(a) A vendég a megrendelt és a szolgáltató által visszaigazolt apartmant, a szolgáltatás ellenértékének a szolgáltató számára való teljes megfizetése esetén, csak azt követően veheti át. A vendég az érkezés napján 14:00 órától 18.00 óráig foglalhatja el - check in - és azt utolsó tartózkodási napon délelőtt 10:00 óráig - check out - köteles elhagyni.
(b) Abban az esetben, ha a vendég a szállását az érkezési napon a 8(a) pontban meghatározott check in időpont előtt kívánja elfoglalni, azt felár ellenében, a szabad kapacitás függvényében teheti meg.
(c) A szolgáltató vendégei számára nem teszi lehetővé háziállatok elszállásolását, behozatalát az appartman és a hozzá tartozó telek területére.
(d) A szolgáltató jogosult a szállásszolgáltatásra vonatkozó szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy a szolgáltatás nyújtását megtagadni, ha:
da) a vendég nem rendeltetésszerűen használja a rendelkezésére bocsátott apartmant, illetve a szolgáltató által biztosított szolgáltatásokat és/vagy az azok biztosítására szolgáló helyiségeket nem rendeltetésszerűen használja,
db) a vendég a szállás házrendjét megzavarja, és a zavaró magatartást felszólítás ellenére sem hagyja abba,
dc) a vendég nem tartja be a szállás biztonsági szabályzatát - pl.: tiltott helyen dohányzik és azt a felszólítás ellenére sem hagyja abba, vagy saját, ill. mások épségét veszélyeztető magatartást tanúsít.
dd) a vendég a szolgáltató alkalmazottaival, vagy vendégeivel kifogásolható módon, durván viselkedik, alkohol, vagy kábítószer befolyása alatt áll, fenyegető, sértő, vagy más elfogadhatatlan magatartást tanúsít,
de) a vendég fertőző, vagy olyan betegségben szenved, amely zavarja a többi vendég nyugalmát.

A higiéniai előírásokra tekintettel inkontinenciában szenvedő, valamint önmagát ellátni nem képes vendég, csak előzetesen egyeztetett esetben veheti igénybe a szállás szolgáltatásait.
df) a vendég a szolgáltató által igényelt fizetési garancia-vállalási kötelezettségét a szolgáltató által meghatározott időpontig nem teljesíti.


(g) Amennyiben a szerződő felek közötti szerződés „vis maior" miatt nem megy teljesedésbe, úgy a szerződés megszűnik.


(h) A vendég az apartman összes szolgáltatását, a teljes tartózkodási idő alatt saját felelősségére veszi igénybe.

9. A szolgáltatások biztosítása:

 (a) Amennyiben a szolgáltató saját hibájából - különösen: túltöltés, ideiglenes üzemeltetési problémák - nem tudja biztosítani a megrendelt szolgáltatásokat, köteles a vendég elhelyezéséről gondoskodni.
(b) A szolgáltató az (a) pontban vállalt kötelezettsége körében köteles:
a) a megrendelésben visszaigazolt szolgáltatásokat az abban megjelölt áron, az ott kikötött időtartama - vagy az akadályoztatás megszűnéséig – Noszvaj területén egy másik hasonló, vagy magasabb kategóriájú szálláshelyre felajánlani, és a vendég elfogadása esetén azt biztosítani. A helyettesítő szálláshely biztosításának valamennyi többletköltsége a szolgáltatót terheli.
(c) Amennyiben a szolgáltató a (b) pontban rögzített kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz, illetve, ha a vendég a számára felajánlott helyettesíthető szálláshelyeket elfogadja, a vendég utólagos kártérítési igénnyel nem léphet fel.

(d) a szolgáltató a szállásfoglalást vis major esetén, kártérítés nélkül lemondhatja, a foglalási díj haladéktalan, teljes visszafizetése mellett, ekkor a szerződés megszűnik.


10. A vendég jogai:

 (a) a szerződés értelmében a vendég jogosult a megrendelt apartman, valamint a szálláshely esetleges azon létesítményeinek használatára, melyek beletartoznak a szokásos szolgáltatási körbe, és nem esnek a speciális feltételek hatálya alá.
(b) a vendég a szolgáltató által nyújtott szolgáltatások teljesítésével kapcsolatban panasszal élhet. A szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy a hozzá írásban előterjesztett panaszt az annak beérkezését követő 72 órán belül kivizsgálja és arra a vendégnek érdemi választ ad.


11. A vendég kötelezettségei:
(a) a vendég köteles a szerződésben megrendelt szolgáltatások ellenértékét legkésőbb a szerződésben meghatározott módon és időpontig a szolgáltató részére kiegyenlíteni.

(b) a vendég köteles az apartmanban és az ahhoz tartozó ingatlan területen az elhelyezkedésnek, a terepviszonyoknak és az apartmanra, ill. eszközeire vonatkozó használati előírásoknak megfelelően igénybe venni, használni, a vonatkozó használati szabályokat maradéktalanul betartani.

(c) a vendég a szolgáltatás igénybevétele során az apartman területén a személyes tárgyairól, értékeiről saját felelősségére köteles gondoskodni, azokat megóvni, megőrizni.
(d) a vendég köteles az őt ért kárt haladéktalanul jelenteni a szolgáltatónak, és minden szükséges adatot rendelkezésére bocsátani, amely ahhoz szükséges, hogy a káreset körülményei tisztázhatóak lehessenek, illetve amelyek egy esetleges szabálysértési, vagy büntető eljáráshoz szükségesek.

12. A vendég kártérítési felelőssége:
(a) a vendég köteles mindazon károkért helytállni, melyeket a szolgáltató, vagy harmadik személy elszenved a vendég, vagy kísérője, vagy ezen személyek bármelyikének felügyelete alá tartozó személyek okoznak.
(b) a vendég kártérítési kötelezettsége akkor is fennáll, ha a károsult kárának megtérítését közvetlenül a szolgáltatótól jogosult követelni.


13. A szolgáltató jogai:
(a) amennyiben a vendég az igénybe vett, vagy megrendelt, de igénybe nem vett szolgáltatások díjának megfizetésére vonatkozó kötelezettségének (pl., esetleges foglalási idő hosszabbítás, stb. esetén) nem tesz eleget, a szolgáltatót követelései biztosítására zálogjog illeti meg a vendégek azon vagyontárgyaira, melyeket az apartmanba magával vitt.


(b) vagyon és balesetvédelmi okokból az ingatlan külső területe biztonsági kamerákkal van ellátva. A vendég az ingatlan területére történő belépéssel hozzájárul, hogy róla felvétel készüljön. A felvételeket az elektronikus rendszer 1 hónapig tárolja, utána automatikusan törlésre kerül. 

14. A szolgáltató kötelezettségei:
(a) a szolgáltató köteles a szerződés alapján megrendelt szállás és egyéb szolgáltatást az érvényes előírások és szolgáltatás standardok szerint teljesíteni.
(b) a szolgáltató köteles a vendég írásos panaszának kivizsgálására és a probléma kezelésére.

15. A szolgáltató kártérítési felelőssége:

(a) A szolgáltató felelősséget vállal minden olyan, a vendéget ért kárért, amely az apartmanon belül, a szolgáltató, vagy alkalmazottai hibájából következett be.
(b) A szolgáltató mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa
(c) A szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az apartmanok területén belül kijelöljön olyan helye(ke)t ahová a vendég nem léphet be, illetve kijelölhet (lezárhat) olyan tárolóeszközt, melyet a vendég nem használhat. A szolgáltató köteles az ilyen helyeket jól láthatóan megjelölni. A szolgáltató nem vállal felelősséget olyan károkért, amelyek azon helye(ke)n érik a vendéget, vagy a felügyelete alatt állókat, ahová a vendég nem léphet be.
(d) A szolgáltató kártérítési felelőssége csak akkor áll fenn, ha azt a kár bekövetkezését követően a szükséges adatokkal e-mailben azonnal bejelenti a szolgáltató számára.

(e) a szolgáltató felelőssége nem terjed ki a szerződő fél csomagjaira és azok tartalmára érkezés és elutazás alkalmával, ki és berakodáskor, továbbá az apartmanba és onnan történő szállítás során.


(f) A szolgáltató kártérítési felelősségének mértéke a szerződés szerinti napi apartmanár összegének legfeljebb ötszöröse.

16. Titoktartás:
(a) a szolgáltató a szerződésben foglalt kötelezettségének teljesítése során köteles az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és az adatvédelemmel kapcsolatos vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően eljárni.


18. Vis maior:
(a) azon okok, körülmények (pl.: háború, tűz, árvíz, időjárásbeli viszontagság, káresemény, áramkimaradás, sztrájk, stb.) amely felett sem a szolgáltató, sem a vendég, vagy a szerződő fél nem bír ellenőrzéssel - vis maior - bármely felet felmentik a szerződésből eredő kötelezettségeik teljesítése alól, amíg ezen ok vagy körülmény fennáll. A szerződő felek egyetértenek abban, hogy minden tőlük telhetőt megtesznek azért, hogy ezen okok és körülmények bekövetkezésének lehetőségét minimalizálják és az ezáltal okozott kárt, vagy késedelmet a lehető leghamarabb helyrehozzák.


19. A szerződő felek jogviszonyában alkalmazandó jog és az eljáró bíróság:
(a) a szerződő felek közötti jogviszonyra a magyar Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény - rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.


(b) a szerződéssel kapcsolatos vitás kérdésekkel kapcsolatos peres eljárás lefolytatására a szerződő felek az Egri Városi Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét, ennek hatásköre hiányában a Heves Megyei Bíróság alávetésen alapuló kizárólagos illetékességét kötik ki.

20. A szolgáltató külön tájékoztatja a vendéget, hogy a jelen ÁSZF-ben ilyen módon kiemelt feltételek lényegesen eltérnek a jogszabályoktól, vagy a szokásos szerződés gyakorlattól.

A vendég ezen külön figyelemfelhívást követően kijelenti, hogy ezen feltételeket kifejezetten elfogadja.


Noszvaj 2023. Július 1.